Canzonetta

In september 1984 nam dirigente Magda Primo het initiatief om in de in de parochie Blauwput in Kessel-Lo (Leuven) een nieuw koor op te richten. Het werd “Ter Elfder Ure”, een bescheiden kerkkoortje met zes vrouwen en één man. Niettegenstaande de drukke activiteiten van de jonge moeders slaagden ze erin om elke woensdag te repeteren. Het ensemble begeleidde aanvankelijk hoofdzakelijk de volkszang maar het waagde zich af en toe aan een kerstconcert.

 Na 10 jaar, en met de versterking van vele nieuwe leden bracht het koor onder de nieuwe naam Canzonetta zijn eerste jubileumconcert met uitsluitend profane muziek. Het was de eerste stap op een nieuwe weg. Canzonetta heeft tijdens die vele jaren een ruim en trouw publiek opgebouwd.

De appreciatie kwam ook uit een andere hoek. In 1995 nam Canzonetta voor de eerste maal deel aan het Provinciaal Zangtornooi van de provincie Vlaams-Brabant. De jury beloonde het koor meteen met een promotie naar eerste categorie. In 1999 was de prestatie nog sterker: Canzonetta maakte op het tornooi furore en behaalde er de gouden medaille.
Canzonetta houdt niet van het alledaagse. Onder de bezielende leiding van Magda Primo vormen enthousiasme en originaliteit steeds de rode draad. Vandaag is Canzonetta een koor met een 40-tal bezielde zangers en zangeressen. Graag zingen is de boodschap maar het koor is meer dan een zangvereniging. Als je jarenlang dezelfde hobby deelt, als je elkaar elke week ziet, als je elkaars muzikale capaciteiten kent, als je geregeld samen evenementen organiseert, als je samen op weekend trekt en aan de afwas staat, dan krijg je een vriendengroep.

Het repertorium van Canzonetta richt zich in de eerste plaats op de religieuze a capella muziek in vierstemmige en dubbelkorige uitvoeringen: Duitse, Italiaanse en Engelse werken uit de Renaissance en de vroegbarok. Meer en meer komt de profane muziek aan bod met hedendaagse componisten en arrangementen. De voorkeur gaat uit naar liederen en werken die zich profileren door een poëtisch karakter, een kleurrijke folklore, een verrassende opbouw of een inspirerende vitaliteit.

Na 37 jaar gaf Magda eind 2021 de stemvork door aan Dieter Staelens. Ons koor is opnieuw in veilige handen en wij kijken vol vertrouwen naar de toekomst.