We zingen opnieuw in de viering van 23 september

We genieten op dit ogenblik van een zonnige vakantie.

Ons werkjaar start met een koor-WE eind augustus voorafgegaan door de eerste repetitie.
Op 23 september staan we dan klaar voor de viering van 10u in Blauwput. Graag tot dan.

Prettige vakantie !