Canzonetta feestjaar 2019 – 3de bijdrage

Canzonetta viert feest (1984-2019) – aflevering 3

Canzonetta feest verder. Na een geslaagde nieuwjaarsviering, kijken we samen uit naar de vieringen van Pasen, Pinksteren en het H.Hart. Telkens proberen we ons beste beentje voor te zetten, al 35 jaar lang, om er een muzikaal feest van te maken.
Magda Primo begon er in 1984 met het parochiekoor ‘Ter elfder ure‘ aan, vandaag staan we meerstemmig met 40 klaar om de vieringen van Blauwput te kleuren.

Zingen in de kerk van Blauwput

De vieringen in Kessel-Lo Blauwput waren en zijn steeds fijn verzorgd. Pastoor Jan van Hellemont, die samen met Jos Houthuys, aan de wieg stond van ons koor, heeft altijd geijverd voor mooie zinvolle vieringen, met heel veel (samen)zang. Die traditie blijft Canzonetta nog steeds trouw.

Bij het voorbereiden van de vieringen die we opluisteren, wordt er gezocht naar liturgische liederen die passen in het thema van de kerkelijke zondag. Ondertussen heeft onze huiscomponist Wilfried al veel van deze liederen bewerkt voor 4-stemmig koor, onze zogenaamde ellekes. Tijdens de viering worden deze liederen dan samen met iedereen in de kerk gezongen.

Zelfs de ‘grotere’ werken, zoals bijvoorbeeld het mooie tafelgebed ‘Groter dan ons hart’, zijn voor iedereen in Blauwput gemeengoed geworden. Bij deze vieringen kunnen we steevast ook beroep doen op onze organist Koenraad Sterckx, die als geen ander deze liederen kan begeleiden.

Pasen, O.H. Hemelvaart, Pinksteren

Bij de hoogdagen zoals Pasen, grijpen we in ons Canzonetta repertorium ook naar wat grotere koorwerken. Op 35 jaar tijd hebben we zo al heel wat materiaal verzameld, dat door iedereen gesmaakt wordt. Meestal zorgen we in deze vieringen dan ook voor enkele stukken met orgelbegeleiding, die dan, je raadt het al, door Koenraad worden begeleid.

Voor Pasen, feest van het licht, hebben we gekozen voor triomfantelijke barokmuziek, om de verrijzenis van Jezus te vieren.

  • Machet die Tore Weit, in een uitvoering van Andreas Hammerschmidt
  • The King shall rejoice, een anthem van Georg Friedrich Händel

Majestueuze werken, die zowel door de uitvoerders als de toehoorders zullen gesmaakt worden.

En dan kijken we weer verder uit naar O.H. Hemelvaart en Pinksteren, als de H.Geest ons komt inspireren. Veni Sancte Spritus is door veel componisten getoonzet in prachtige koorwerken.

En op het einde van het schooljaar wordt natuurlijk het feest van het H.Hart gevierd, patroonheilige van onze parochie Blauwput.

Ook in deze feestelijke vieringen zal Canzonetta er bij zijn.

Feestweekend

Maar het einde van het schooljaar betekent nog niet het einde van het werkjaar van Canzonetta. Vermits we dit jaar feest vieren, gaan we dat ook uitbundig doen, met een vierdaags feestweekend in Louette-Saint-Pierre op het einde van augustus. We kijken er nu al naar uit 😉

En je zult er zeker van horen, want dit feestweekend staat zeker ook in het teken van ons grote feestconcert op 12 en 13 oktober (noteer alvast de data in je agenda). We gaan op ons feestweekend dat concert alleszins voorbereiden tot in de puntjes!

Wil je graag met ons mee komen zingen, spreek ons aan of mail naar info@canzonetta.be Als je op de hoogte wil blijven van onze activiteiten, bezoek www.canzonetta.be of  https://www.facebook.com/Canzonetta3010/

Tot een volgende keer